Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a ich spracovanie:
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vazsi.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Okrem toho svojou registráciou súhlasíte s uložením vašich osobných údajov za účelom ľahšieho vytvorenia objednávky v budúcnosti. Ukladané osobné údaje sú:  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa doručenia. Tieto údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane, nepracujú s nimi naši zamestnanci a sú uložené v databáze pre vaše ďalšie použitie. 
V prípade, že chcete z nášho e-shopu odstrániť svoje osobné údaje, napíšte požiadavku na info@vazsi.sk
 
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Tieto údaje (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo) budú poskytnuté Slovenskej pošte na základe zákona o poštových službách. 
 
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.vazsi.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Údaje, ktoré predajca o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to prihlásením do užívateľskej sekcie.